Consultancy

Robot implementatie met de focus op mensen

No1Robotics

Invoering van nieuwe robot  applicaties en software oplossingen vereisen veel beraad en het wegnemen van weerstand. No1robotics is veel meer dan enkel een implementatieteam; wij zorgen ervoor dat uw mensen met het nieuwe pakket gaan werken.

Gebruikers betrekt u door te communiceren, vragen te stellen en te demonstreren hoe het nieuwe systeem de processen stroomlijnt en de werkzaamheden ondersteunt. Tevens is het belangrijk om de gebruikers te betrekken bij het ontwerpen en testen, om zo betrokkenheid tot stand te brengen. Op deze manier creëren we draagvlak van hoog tot laag. Zoals u kunt begrijpen zijn sociale vaardigheden hierbij cruciaal. Onze consultants worden dan ook beoordeeld op hun bijzondere communicatieve kracht. Zij verstaan zich even makkelijk met eindgebruikers als met het management of de medische staf.

Onze professionals zijn getraind in roboticaoplossingen en brengen veel branchekennis met zich mee. Tevens hebben zij uitgebreide ervaring met diverse applicaties. Met volop project- en implementatie-ervaring in de zorg weten we hoe u uw organisatie mee krijgt!

Kernwaarden

Veranderingen staan in de zorg iedere dag op de agenda

Om veranderingen in goede banen te leiden, speelt goede project- en verandermanagement een belangrijke rol. De gezondheidszorg is een complexe omgeving, waarbij een project vaak over meerdere facetten gaat. De zeggenschap en invloed van diverse stakeholders maakt het lastig de juiste projecten en programma’s te kiezen.

Onze projectmanagers hebben veel ervaring binnen diverse zorginstellingen, van werkvloer- tot advieskant, waardoor zij als geen ander uw organisatie kunnen doorzien. Hierdoor kunnen zij u bij zowel complexe als eenvoudige (deel)projecten optimaal ondersteunen in de rol van programmamanager, projectmanager, (deel)projectleider of verandermanager.

De juiste methodiek

Er zijn verschillende projectmethodieken voor diverse projectdoelen en -vormen. Kiest u voor bijvoorbeeld SCRUM, de Watervalmethode of PRINCE2? Aan het begin van een project adviseren wij de optimale beheersmethode voor uw project. Vervolgens voeren wij samen met u en uw organisatie een risicoanalyse uit. Zo vertalen wij samen de projectopdracht in een inzichtelijk plan waarin heldere afspraken over scope, wijzigingen en rapportages zijn opgenomen.

Goede communicatieve vaardigheden zijn de sleutel tot ieder succes

De diverse gebruikers binnen de organisatie moeten betrokken worden én blijven. Door vragen te stellen en mensen tijdig te informeren creëren we draagvlak van hoog tot laag. Sociale vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol; als projectmanager moet je vaak een schaap met vijf poten zijn.
Bij Beter Healthcare staan de communicatieve vaardigheden van onze mensen hoog in het vaandel. Door de communicatieve kracht van onze projectmanagers spreken wij zowel de taal van eindgebruikers als de taal van medische staf en bestuurders.

Vraag een demonstratie aan

We willen graag een robot aan u demonstreren op locatie. Schrijf ons een email of gebruik het contact formulier en wij laten van ons horen.

Waar No1Robotics voor staat

Impact creëren

Goede communicatie

Ontzorgen